مسجد جامع گرگان

آدرس:
گرگان ، محله نعلبندان
طریقه رفتن:
خودروی شخصی ، تاکسی
زمان:
9 تا بعد از اذان مغرب
مسجد جامع گرگان

محل استقرار

مسجد تاریخی جامع در بافت قدیمی شهر ، بعد از میدان شهرداری ، جنب بازار اصلی شهر ( محله نعلبندان) واقع شده است.

پیشینه تاریخی

قدمت بنای اولیه مسجد باتوجه به مناره آجری از دوره سلجوقی به همان دوران برمیگردد. پس از آن مسجد بازسازی و تعمیر گسترده ای شده است. بیشترین مراحل ساخت و ساز و تعمیر پس از زمان سلجوقیان متعلق به دوره تیموری ، صفوی و زمان حاضر می باشد.

سبک معماری بنا

حیاط مرکزی مسجد 1000 متر مربع است که توسط 4 شبستان چهار گوشه احاطه شده است و در دو قسمت شرقی و غربی آن 2 ایوان قرار گرفته است. دارای 2 ورودی شمالی و جنوبی است. ساخت این مسجد از ترکیب آجر و کاشی ، مناره آجری باخطوط کوفی متعلق به دوران سلجوقی و کاشی هفت رنگ صورت گرفته است. محراب مسجد نیز به سمت شرق قرار گرفته که به اعتقاد عده ای این مسجد احتمالا برای اهل تسنن احداث شده است.

آثار تاریخی بنا

1- این بنا دارای کتیبه و سنگ نبشته هایی است که بر دیوارهای ایوان غربی قرار گرفته است و بخشی از آنها شامل فرامین حکام در رابطه با شهر استرآباد می باشد.

2- همچنین مقداری طلا از این مسجد پیدا شده و طبق صورت جلسه 8620- 30/ 4/ 1339 صورت مجلس گشته است.

3- وجود مناره آجری که متعلق به دوران سلجوقی است.

4- کتیبه ای با خط کوفی.

5- منبر ارزشمند و تاریخی با 8 پله .

جاذبه های گردشگری مجاور این مکان

مجموعه کاخ آقا محمد خان قاجار ، بازار نعلبندان ، امامزاده نور در فاصله کمتر از 1 کیلومتری ،کاخ شاسمن ، کاخ موزه گزگان در فاصله 1 کیلومتری و برج پرگان در فاصله 5 کیلومتری این مسجد قرار گرفته اند.

/ ایران / گلستان / گرگان / جاذبه های گرگان / مسجد جامع گرگان