آبشار آسیاب خرابه

آدرس:
جلفا، جاده آسیاب خرابه
طریقه رفتن:
خودروی شخصی ، تاکسی
زمان:
همه روزه
آبشار آسیاب خرابه

محل استقرار

این آبشار زیبا در نوار مرزی ایران و آذربایجان ، حاشیه رود ارس ، منطقه آزاد ارس واقع شده است و از راه جاده مرند - جلفا به مهدی شهر می توان به این آبشار رفت.

وجه تسمیه

به دلیل قرار داشتن ویرانه های آسیاب آبی در این آبشار آن را آبشار آسیاب خرابه نامیده اند.

ویژگی های آبشار

درکنار این چشمه زیبا درختان انجیر وجود دارد و سطح دیواره های آبشار سرشار از خزه و گیاهان آبزی است. چشمه ای در این منطقه وجود دارد که از کوه کیامکی آب آن را تامین می کند و آبشارهای بزرگ و کوچک بسیاری در این مکان قرار گرفته اند که صدای دلنوازی دارند و چشم انداز این منطقه بسیار زیبا می باشد.

جاذبه های مجاور این مکان

نزذیک ترین جاذبه به این مکان کول تپه هادیشهر است که در فاصله 38 کیلومتری قرار گرفته است.

/ ایران / آذربایجان شرقی / جلفا / جاذبه های جلفا / آبشار آسیاب خرابه