حمام سلطان امیر احمد

آدرس:
خیابان علوی، کوچه سلطان امیر احمد
طریقه رفتن:
خودروی شخصی ، تاکسی
زمان:
روزهای معمولی
حمام سلطان امیر احمد

محل استقرار

این حمام در کاشان خیابان علوی ، کوچه سلطان امیراحمد قرار گرفته است.

پیشینه تاریخی

بر اساس آثار به جامانده از زلزله سال 1392 هجری قمری ، این حمام به دوران سلجوقیه برمی گردد و بنای فعلی سربینه مربوط به دوران قاجاریه می باشد.

بخش های حمام

علاوه بر دوفضای اصلی ؛ سربینه و گرم خانه ، که در حمام های قدیمی به چشم می خورد ، این بنا از دو بخش کوچک و بزرگ تشکیل شده که دارای قسمت هایی چون جلوخان ، هشتی ، سردر ورودی ، سربینه ، میان در، راهروهای ارتباطی، گرم خانه ، خزینه ، صفه شاه نشین، اتاق نظافت، تون، گربه رو ، دستک ، برف انداز، جام خانه و چاه خانه است.

سبک معماری

میان ورودی حمام و گرم خانه بینه قرار دارد که هوای آن نیمه گرم است تا مراجعان همان ابتدا با هوای گرم مواجه نشوند و هنگام خارج شدن سلامتشان به خطر نیفتد. ورودی حمام و فضای میان بینه و گرم خانه با پیچ و خم زیاد برای جلوگیری از انتقال هوای داخل حمام به خارج و بالعکس ساخته شده است و به منظور نگهداری گرمای داخل حمام این بنا پایین تر از سطح زمین ایجاد شده است.

وجه تسمیه

به دلیل اینکه حمام در مجاورت با امامزاده سلطان امیر احمد است ، به نام حمام سلطان امیراحمد نامگذاری شده است.

اهمیت ملی و جهانی

این حمام در سال 1335 به شماره 1351 به ثبت آثار ملی رسیده است

جاذبه های گردشگری مجاور این مکان

خانه عامری های کاشان و خانه بروجردیها با فاصله کمتر از 1 کیلومتری از این بنا قرار گرفته اند. آرامگاه محتشم کاشانی در فاصله 2 کیلومتری ، خانه آل یاسین در فاصله 3 کیلومتری و باغ فین کاشان در فاصله 9 کیلومتری حمام واقع شده اند.

/ ایران / اصفهان / کاشان / جاذبه های کاشان / �������� ���������� �������� ��������