خانه عامری ها

آدرس:
کاشان ، خیابان علوی
تلفن:
031-55240220-55240190
وب سایت:
www.sarayeameriha.com
طریقه رفتن:
خودروی شخصی ، تاکسی
خانه عامری ها

محل استقرار

خانه عامری ها درمحله سلطان میراحمد ، خیابان علوی شهر کاشان قرار دارد.

پیشینه تاریخی بنا

این خانه در زمان زندیه تاسیس شد و جزء بزرگترین خانه های تاریخی شهر کاشان محسوب می شود . این بنا درقرن 13هجری قمری ، زمان قاجار به عنوان محل سکونت فامیلی توسط سهام السلطنه گسترش پیدا کرده است.

سبک معماری بنا

این بنا دو حیاط مجزا و مستقل از هم برای دو بخش اندرونی و بیرونی دارد که این دوحیاط وسیع بوده و فضای خانه مجلل است . حوض خانه هایی در حیاط ها قرار دارند که در تابستان از این فضا استفاده می شده است. بدنه خارجی بناها به طور کامل و بخشی از بدنه و پوشش های داخلی با تزیینات هنرمندانه ای مانند نقاشی روی گچ ، گچبری ، درودگری ، منبت کاری و... مزین گشته است. می توان از آن به عنوان یکی از نمونه های معرفی معماری کاشان یاد کرد.

بخش های مهم معماری بنا

قسمت های معماری مهم این خانه شامل سرداب ، شاه نشین ، آینه خانه ، هفت دری ، هشتی ورودی ، ایوان تابستانی و زمستانی ، حوض خانه ، بهاربند ، دو بادگیر می باشد.

جاذبه های گردشگری مجاور این مکان

مسجد و مدرسه آقابزرگ در فاصله 1 کیلومتری ، امازاده پنجه شاه در فاصله 2 کیلومتری ، خانه طباطبایی های کاشان ، خانه بروجردی ها و خانه تاریخی حسینی با فاصله کمتر از 1 کیلومتری خانه عامری ها قرار دارند.

/ ایران / اصفهان / کاشان / جاذبه های کاشان / خانه عامری ها