آبشار نیاسر

آدرس:
کاشان ، نیاسر، محله سرکمر
طریقه رفتن:
خودروی شخصی ، تاکسی
آبشار نیاسر

محل استقرار

آبشار نیاسر واقع در چهل کیلومتری غرب کاشان ، در دامنه ارتفاعات کرکس است.

عناصر اصلی

از جمله عناصر اصلی می توان به آبشار ، مسیر پله ها از پای آبشار تا پای کوشک ، سنگ ها ، بستر آبشار ، درختان وگیاهانی که در اطراف آن هستند ، اشاره کرد. 13 آسیاب در مسیر آبشار بود که سه یا چهار آسیاب تخریب شده و تنها آسیابی که در پای آبشار قرار گرفته هم اکنون نیز فعال است .

ویژگی آبشار

یکی از مکان های دیدنی این منطقه آبشار نیاسر است که دامنه های آن پوشیده از گیاهان سرسبز و زیبایی می باشد و از جاذبه های توریستی مهم این شهر به شمار می رود. این آبشار از چشمه تالار سرچشمه می گیرد.

گیاهان و مواد دارویی موجود در اطراف آبشار

1- پرسیاوش ؛ برای درمان سینه درد و سردرد.

2- علف شوره ؛ برای درمان کمر درد و سردرد.

3- خیار بوته مار؛ برای درمان پا درد.

4- گرد سنگی که آبراهه بر روی آن بوجود آمده ؛ در قدیم پزشکان محلی از آن برای درمان زخم استفاده می کردند.

جاذبه های گردشگری مجاور این مکان

غار نیاسر درفاصله 3 کیلومتری ، آتشکده نیاسر درفاصله 4 کیلومتری آبشار قرار دارند.

/ ایران / اصفهان / کاشان / جاذبه های کاشان / ���������� ����������