اسکله قدیمی بندرعباس

آدرس:
بخش مرکزی شهر بندرعباس
طریقه رفتن:
خودروی شخصی ، تاکسی
اسکله قدیمی بندرعباس

محل استقرار

اسکله قدیمی بندرعباس در کناره جنوبی بلوار طالقانی در مرکز شهر بندرعباس قرار دارد.

پیشینه تاریخی

درسال 1318 شمسی این اسکله بنا شده است. این اسکله دارای 185 متر طول و 4.20 متر عرض است . قابل ذکر است که رضاشاه پهلوی از روی همین اسکله درسال 1320 با کشتی به جزیره موریس تبعید شد. این بندر از مراکز دیدنی برای مسافران شهر بندرعباس است.

/ ایران / هرمزگان / بندرعباس / جاذبه های بندرعباس / اسکله قدیمی بندرعباس