موزه دانشگاه اوترخت University Museum Utrecht

آدرس:
Nieuwegracht 63, 3512 PH Utrecht, The Netherlands
تلفن:
+31 30 253 8008
وب سایت:
http://www.universiteitsmuseum.nl/#_=_
طریقه رفتن:
اتوبوس و تاکسی
زمان:
11:00 الی 17:00
قیمت ها :
8 یورو، کارت فامیلی 22 یورو
موزه دانشگاه اوترخت University Museum Utrecht

موزه ای بسیار زیبا در درون دانشگاه اترخت و متشکل از بخش های متفاوت مثل باغ، کافه و نمایشگاه های متفاوت.

/ جهان / هلند / اوتریخت / جاذبه های اوتریخت / موزه دانشگاه اوترخت University Museum Utrecht