موزه مرکزی Central Museum

آدرس:
Nicolaaskerkhof 10, 3512XC Utrecht, The Netherlands
تلفن:
0031 30 2362362
وب سایت:
http://centraalmuseum.nl/en/
طریقه رفتن:
اتوبوس و تاکسی
زمان:
11:00 الی 17:00
قیمت ها :
متغیر (بنا بر نمایش)
موزه مرکزی Central Museum

موزه ای بزرگ با نمایشگاه های مختلف از هنرهای معاصر. برنامه نمایشها در هر فصل و زمان متفاوت می باشد.

/ جهان / هلند / اوتریخت / جاذبه های اوتریخت / موزه مرکزی Central Museum