برج دام Dom Tower

آدرس:
Domplein 21, Utrecht, The Netherlands
تلفن:
+31 (0)30 236 00 10
وب سایت:
http://www.domtoren.nl/
طریقه رفتن:
اتوبوس و تاکسی
زمان:
10:00 الی 17:00
قیمت ها :
9 یورو
برج دام Dom Tower

بلندترین برج هلند با 465 پله که از بالای این برج کل شهر دیده می شود. این برج یکی از قدیمی ترین برج های کلیسایی کشور هلند محسوب می شود. ناقوس 32000 کیلویی این برج بسیار تماشایی می باشد.