مستردیزی

آدرس:
م17شهریور،به سمت چهارراه نوبهار
تلفن:
08338361487
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی عمومی و شخصی
زمان:
12 الی 16 و 20 الی 24
مستردیزی

مستر دیزی کرمانشاه:

مستر دیزی کرمانشاه علاوه بر دیزی های بسیار خوشمزه غذاهای محلی مانند کشک بادمجان و کوفته نیز در منوی خود ارائه میدهد.