دریاچه هو های (Back Lakes (Hou Hai

آدرس:
Shichahai, Nanluogu Xiang or Jishuitan
طریقه رفتن:
مترو و تاکسی
قیمت ها :
20 یوآن
دریاچه هو های (Back Lakes (Hou Hai

یکی از دریاچه های بزرگ شهر پکن که از 3 دریاچه تشکیل شده است. دریاچه جلو، دریاچه پشت و دریاچه غرب. این مرکز در فصول مختلف سال میزبان ورزشکاران و ورزش دوستان مختلف برای انجام ورزشهای مختلف می باشد.

/ جهان / چین / پکن / جاذبه های پکن / دریاچه هو های (Back Lakes (Hou Hai