رستوران گیلانه

آدرس:
نوشهر-خ شهید عمادالدین کریمی
تلفن:
01152333039
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی عمومی و شخصی
زمان:
11:00 am - 24:00 pm
رستوران گیلانه

رستوران گیلانه نوشهر یک رستوران شیک با محیطی آرام است.مرغ شکم پر و جوجه ترش این رستوران را حتما امتحان کنید.

/ ایران / مازندران / نوشهر / جاذبه های نوشهر / رستوران گیلانه