خیابان سنت پائولو Rua de S. Paulo (Dasanba) Street

آدرس:
Corner of Rua da Ressurreicao and the Ruin's
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه عمومی
زمان:
12:00 am - 12:00 am
خیابان سنت پائولو Rua de S. Paulo (Dasanba) Street

خیابان سنت پائولو Rua de S. Paulo (Dasanba) Street:

خیابان سنت پائولو یکی از مراکز خرید محبوب در ماکائوست.در این خیابان میتوانید برخی از بهترین فروشگاهها را بیابید.

/ جهان / چین / ماکائو / جاذبه های ماکائو / خیابان سنت پائولو Rua de S. Paulo (Dasanba) Street