مرکز تاریخی ماکائو Historic Centre of Macau

آدرس:
Macau Peninsula, Macau, China
تلفن:
0753152081
وب سایت:
http://www.macauheritage.net/wh/mhfileE.asp
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه عمومی
مرکز تاریخی ماکائو Historic Centre of Macau

مرکز تاریخی ماکائو Historic Centre of Macau:

مرکز تاریخی ماکائومستعمره سابق پرتغال مجموعه ای بیش از بیست محل است که هم زیستی فرهنگ چینی و پرتغالی را نشان می دهد که شامل کلیساها و معابد است و معماری خاص و ویژه ی خود را دارد.مرکز تاریخی ماکائو در سال ۲۰۰۵ در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است

/ جهان / چین / ماکائو / جاذبه های ماکائو / مرکز تاریخی ماکائو Historic Centre of Macau