روستای ایر هنگات Air Hangat Village

آدرس:
16 Jalan Air Hangat, Langkawi 07000
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی عمومی
روستای ایر هنگات Air Hangat Village

روستای ایر هنگات Air Hangat Village:

روستای ایر هنگات در قسمت شمالی جزیره قرار دارد، فاصله زیادی از منطقه توجونگرهو ندارد. لازم به ذکر است که این منطقه به خاطر داشتن بهار های استثنایی معروف است. در این منطقه شما می توانید به تماشای روان آب در کانال مصنوعی ساخته شده و یا خرید سوغاتی بپردازید، چرا که نباید غیر از این فعالیت ها انتظار دیگری داشته باشید. گاهی اوقات مراسم و شو های خاصی در این مکان اجرا می شود که شما می توانید با تماس به دفتر توریستی از برنامه آن ها مطلع شوید. این مکان هم همانند بیشتر مکان های دیدنی لنکاوی چشمه های آب آن با افسانه همراه است.

/ جهان / مالزی / لنکاوی / جاذبه های لنکاوی / روستای ایر هنگات Air Hangat Village