رودخانه هوانگ پو Huangpu River

آدرس:
Headstreams from Dianshan Lake
تلفن:
1532912
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی عمومی
زمان:
12:00 pm - 12:00 am
رودخانه هوانگ پو Huangpu River

رودخانه هوانگ پو Huangpu River:

رود هوانگ پو انشعابی از رود یانگ تسه، شانگهای را به دو قسمت تقسیم کرده است و در غرب این رود بافت قدیمی شهر به نام پو کسی و در شرق آن قسمت جدید شهر که پودانگ نامیده می شود قراردارند. رود هوانگ پو حدود ۱۱۴ کیلومتر طول و ۴۰۰ متر پهنا دارد و متوسط عمق آن ۹ متر است این رود از دریاچه تای هو که در ناحیه کینگ پو قرارداد عبور می کند و به سمت شرق و منطقه مین هانگ جاری می شود. رودخانه ووسانگ که به رودخانه سوژو نیز معروف است، از مهمترین انشعابات رود هو آنگ پو می باشد که در محل پل وای بای دو به این رود می پیوندد. رودخانه هوانگ پو در نهایت در شمال شانگهای و در دهانه رود پانگ تسه به دریای شرقی چین می ریزد

/ جهان / چین / شانگهای / جاذبه های شانگهای / رودخانه هوانگ پو Huangpu River