اسکله بوند The Bund

آدرس:
201 Renmin Ave; 人民大道201号 Read more: http://www.lonelyplanet.com/china/shanghai/sights/museums-galleries/shangh-i-museum#ixzz3yQjR9znY
تلفن:
01068623004
وب سایت:
http://www.travelchinaguide.com/attraction/shanghai/bund.htm#_=_
طریقه رفتن:
تاکسی و مترو
اسکله بوند The Bund

اسکله بوند که Zhongshan Dong Yi Lu هم نامیده می شود سال های متمادی سمبل و نماد این شهر بوده است. در غرب این اسکله 26 ساختمان متفاوت از سبک های مختلف معماری (گوتیک، رنسانس، کلاسیک و...) دیده می شود. طول این اسکله 1500 متر می باشد. این اسکله، اسکله رودخانه هانگ پو می باشد که دیوار عشاق هم به طول 1700 متر این رودخانه را هدایت می کند.

/ جهان / چین / شانگهای / جاذبه های شانگهای / اسکله بوند The Bund