معبد میمون ها (Monkey Temple (Galta Ji

آدرس:
Jaipur 302031, India
تلفن:
919799175655
وب سایت:
http://www.jaipur.org.uk/temples
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی عمومی
معبد میمون ها (Monkey Temple (Galta Ji

معبد میمون ها (Monkey Temple (Galta Ji:

معبد میمون ها ، معبدی بزرگ و زیبا در دامنه ی کوهی مقدس در جیپور است. قصه آن این است که دزدان، همسر ویشنو یکی از خدایان هندو را می ربایند، آن زن تن به گناه نمی دهد وخود را پاک نگاه می دارد.در نتیجه این پاکی ، جمعی از میمونها او را از دزدان باز پس می گیرند و به ویشنو باز می گردانند. بعد از ورود به معبد، برای رسیدن به استخر میمونها باید راه طولانی را طی کنید . وقتی به استخرمیمونها می رسید باید موزها را تقدیم کنید.

/ جهان / هندوستان / جیپور / جاذبه های جیپور / معبد میمون ها (Monkey Temple (Galta Ji