قلعه ناهارگاره Nahargarh Fort

آدرس:
Nahar Garh Road, Jaipur 302002
تلفن:
911415134038
وب سایت:
http://www.mapsofindia.com/maps/rajasthan
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی عمومی
زمان:
10AM–5:30PM
قلعه ناهارگاره Nahargarh Fort

قلعه ناهارگاره Nahargarh Fort:

قلعه ناهارگاره به عنوان قلعه ببر هم شناخته میشود؛ قلعه ای که برفراز تپه های شهرقرار دارد و در سال 1734 برای دفاع از شهر جیپور ساخته شده است. در سال 2006 فیلم رنگ فداکاری در این قلعه ساخته شد و بسیاری از زیبایی های این مجموعه را به نمایش گذاشت.بهتراست ازاین قلعه هنگام غروب آفتاب ديدن كنيد؛زیرا ازیبایی هایش دو چندان خواهد شد.

/ جهان / هندوستان / جیپور / جاذبه های جیپور / �������� ������������������ Nahargarh Fort