پارك ساعی

آدرس:
خ ولیعصر،پائین ترازتوانیر، روبه روی آزمایشگاه مرکزیخ
طریقه رفتن:
خودرو شخصي ، اتوبوس، تاكسي
قیمت ها :
رايگان
پارك ساعی

محل استقرار

پارك ساعي از يك سمت به خيابان وليعصر و از سمت ديگر به خيابان وزرا منتهي مي شود.

درباره پارك ساعي

پارك ساعي در منطقه 6 شهرداري تهران با مساحتي حدود 12 هكتار قرار دارد. پوشش گياهي بسيار متنوعي دارد. مانند چنار ، كاج ، سرو و... اشاره كرد. قسمتي از پارك را پارك ‍‍‍زاپني ناميده اند كه پرندگان آبزي در ان وجود دارد. اين پارك داراي 6 ورودي مي باشد.

بنیانگذار و بانی

اين پارك توسط مهندس كريم ساعي درختكاري شد و با طراحي حسيم محجوبي ساخته شد.