خانه میرزا کوچک خان

آدرس:
خیابان سهیل دبیری
تلفن:
33242366 _013
طریقه رفتن:
خودرو شخصی ، تاکسی
زمان:
8/30 صبح الی 8/30 شب
قیمت ها :
2000 تومان
خانه میرزا کوچک خان

محل استقرار

خانه میرزا کوچک خان جنگلی در استاد سرا در خیابان سهیل دبیری جنب دفتر اسناد رسمی واقع است.

تاریخچه

این خانه متعلق به یونس استادسرایی معروف به میرزا کوچک خان جنگلی رهبر جنبش جنگل است.

سبک معماری

این بنا 300 متر مساخت داردو سامل دو طبقه می باشد. هر طبقه 4 اتاق ، ایوان و دو پلکان دارد. در حال حاضر این بنا متعلق به شهرداری می باشد. در یبقه پایین نمایشگاهی از کتب نهضت جنگل و گیلام وجود دارد و طبقه بالا محل زندگی خانواده استادسرایی مانند انچه که در قدیم بود وجود دارد. همینطور از این خانه به عنوان نمایشگاه بمناسبات مختلف استفاده می شود.

بنیانگذار و بانی

مساحت اولیه این بنا متعلق به میرزا بزرگخان پدر میرزا وچک خان بوده است.

جاذبه های گردشگری مجاور این مکان

فاصله این بنا تا موزه گنجینه رشت ،خانه تاریخی قدیری و سبزه میدان 1 کیلومتر ، با بازار رشت و عمارت کلاه فرنگی 2 کیلومتر و با آرامگاه میرزا کوچک خان 3 کیلومتر می باشد.

/ ایران / گیلان / رشت / جاذبه های رشت / خانه میرزا کوچک خان