سرپوش تنگه

آدرس:
نرسیده به پلیس راه چالوس
طریقه رفتن:
خودروی شخصی
سرپوش تنگه

محل استقرار

جنگل سرپوش تنگه در جاده کرج _ چالوس، پس از مرزن آباد و قبل از پلیس راه چالوس، اولین فرعی روستای محمد آباد قرار دارد.

درباره این جنگل

این جنگل پر از درختان انبوه ، سر به فلک کشیده و در هم تنیده است.به طوری که اگر هنگام ظهر وارد این جنگل شوید تاریکی کامل را درآن می بینید. دلیل نام گذاری این جنگل وجود تنگهای در انتها مسیر است که درختان بلند روی آن را پوشانده اند. این جنگل دارای دو تنگه می باشد. تنگه اول شامل آویز های جنگلی و خنکای تنکه و آبشاری کوچک است. تنگه دوم هم شامل آبشاری می باشد که برای صعود و فرود احتیاج به تجهیزات دارد.