پارک ملی بمو

آدرس:
شمال شیراز
طریقه رفتن:
خودروی شخصی
پارک ملی بمو

محل استقرار

پارک ملی بمبو در شمال شیراز در 10 کیلومتری شهر شیراز واقع شده است.

تاریخچه

این پارک در استان فارس قرار دارد. نامش را از کوه بمبو که در نزدیکی این پارک واقع شده گرفته است. این پارک 48 هزار هکتار است و حدود 40 سال است که مورد حفاظت قرار گرفته است. جانورانی از جمله پلنگ ، آهو، قوچ، گربه وحشی و.. در آن یافت می شود. گونه های گیاهی زیادی نیز در این پارک وجود دارد.

اهمیت ملی و جهانی


این پارک داری اهمیت گردشگاهی و پژوهشی و وجود گونه های نادر جانوری است.

جاذبه های گردشگری مجاور این مکان

فاصله پارک ملی بمبو تا تخت جمشید حدود 34 کیلومتر می باشد. فاصله این پارک تا حافظیه و باغ جهان نما 36 کیلومتر می باشد. فاصله این باغ تا حمام وکیل و مسجد وکیل 38 کیلومتر می باشد. د

/ ایران / فارس / شیراز / جاذبه های شیراز / �������� ������ ������