باغ پرندگان

آدرس:
بلوار دکتر محمود حسابی روبروی گلدشت حافظ کوچهباغ پرندگان
تلفن:
07116504652
طریقه رفتن:
خودروی شخصی/ تاکسی/ اتوبوس
زمان:
8 صبح تا اذان مغرب
باغ پرندگان

محل استقرار

باغ پرندگان در بلوار دکتر محمود حسابی روبروی گلدشت حافظ ، کوچه باغ پرندگان قرار دارد.

تاریخچه

مساحت باغ پررندگان حدود دو هزار متر مربع می باشد و در آن 300 گونه مختلف از 42 کشور اروپایی ، آسیایی و آفریقایی وجود دارد. این باغ مکان جالبی برای آشنایی کودکان و نوجوانا با پرندگان می باشد.

جاذبه های گردشگری مجاور این مکان

فاصله باغ پرندگان با سعدیه 8 کیلومتر می باشد. فاصله این باغ با نارنجستان قوام و حافظیه و خانه فروغ الملک 10کیلومتر می باشد.

/ ایران / فارس / شیراز / جاذبه های شیراز / ������ ��������������