بازار مسگرها

آدرس:
محله درب شاهزاده
طریقه رفتن:
خودروی شخصی/ تاکسی/ اتوبوس
زمان:
همه روزه
بازار مسگرها

محل استقرار

بازار مسگرها از بازارهای شیراز است که در محله درب شاهزاده قرار دارد.

تاریخچه

این بازار بقایا بازار قیصریه است. و بازار مرغ و اردوبازار را بهم متصل می کند. . این بازار در زمان قاجار به دلیل زلزله ویران شد و رز سال 1299 بازسازی شد.

سبک معماری

این بازار شبیه بازار وکیل است با این تفاوت که از سه بخش تشکیل نشده و مغازه ها در سطح زمین قرار دارند. سقف این بازار شبیه بازار وکیل است و طاق تویزه دارد

بنیانگذار و بانی

توسط امام قلی خان ساخته شد.

جاذبه های گردشگری مجاور این مکان

این بازار با موزه نارنجستان و مسجد وکیل و خانه زینت الملوک 1 کیلوتر فاصله دارد. همچنین با مسجد عتیق 2 کیلومتر با باغ جهان نما 3 کیلومتر و با شاهچراغ 4 کیلومتر فاصله دارد.

/ ایران / فارس / شیراز / جاذبه های شیراز / ���������� ������������