نارنجستان قوام

آدرس:
خیابان لطفعلی خان زند درب شیخ
تلفن:
322224381 _071
طریقه رفتن:
خودروی شخصی/ تاکسی/ اتوبوس
زمان:
همه روزه
نارنجستان قوام

محل استقرار

این بنا در خیابان لطفعلی خان زند نرسیده به خیابان زینبیه ، فلکه غدیر قرار دارد.

پیشینه

باغ نارنجستان در دوره قاجار به بیرونی شهرت داشته و با خانه زینت الملوک که عمارت اندرونی است یک کوچه فاصله دارد از طریق راه زیرزمینی بدان جا ختم می شود. عمارت بیرونی به دلیل برگزاری جشن ها و تشریفات و استراحت و پذیرایی مهمان ها و امور تجاری ساخته شده بود.

سبک معماری

ساختمان نارنجستان در حدود 940 متر مربع در زیررمینی به مساحت 3500 متر در دو قسمت شمالی و جنوبی ساخته شده است. در راستای در ورودی باغ کتیبه ای از جنس مرمر سرخ که آیاتی از کلام الله مجید بر آن حک شده است قرار دارد. این بنا دارای معماری حجاری ، نقاشی ، آیینه کاری و گچ بری که عالی ترین نمونه هنر دوره قاجار محسوب می شود ساخته شده است.

بنیانگذار و بانی

قوام الملک شیرازی دستور ساخت این بنا را داد.

جاذبه های گردشگری مجاور این مکان

این بنا جنب خانه زینت االملوک قرار دارد. نارجستان قوام با مسجد جامع عتیق 2 کیلومتر و با حمام وکیل و ارگ کریم خان و باغ دلگشا و باغ جهان نما 4 کیلومتر فاصله داد.

/ ایران / فارس / شیراز / جاذبه های شیراز / نارنجستان قوام