موزه تاریخ و فرهنگ زرتشتیان (مارکار)

آدرس:
میدان مارکار
وب سایت:
http://markarmuseum.com
طریقه رفتن:
خودروی شخصی/ تاکسی
زمان:
15:30 الی 19:30 به جز ایام تعطیل
موزه تاریخ و فرهنگ زرتشتیان (مارکار)

محل استقرار

این موزه در میدان مارکار و در کوچه فرش مشهد یا بلوار منتظر قائم، کوچه میلاد و جنب پرورشگاه مارکار قرار دارد.

پیشینه

این موزه دارای ساختمانی با قدمتی بیش از 80 سال است و در سال 94 در پرورشگاه مارکار گشایش یافت. در موزه بازدیدکنندگان می توانند با آیین و فرهنگ زرتشت آشنا شوند و آن را از نزدیک لمس نمایند.

سبک معماری

معماری بکار رفته در بنا به گونه ای است که نورگیری خوبی دارد و حداکثر استفاده را از خوشید کرده است و بیشترین ماندگاری انرژی در آن اتفاق می افتد. آب انبار، گاو رو، پاکنه و راه قنات این مکان بخش هایی هستند که این مجموعه از آن برای تامین آب مصرفی خود استفاده می کرد که در حال حاضر قابل بازدید هستند.

بخش بندی موزه

این موزه در فاز آول دارای بخش های مختلفی می باشد.پس از وارد شده از در ورودی به بیوگرافی مارکار که یکی از زرتشتیان نیک اندیش هندوستان است و در راه پیشرفت جامعه ایرانی بخصوص زرتشتیان گام های ارزشمندی را برداشته است و نیز موسس این موزه یعنی خانواده شاه جهان گودرز پرداخته است. بخش اول موزه به توضیحاتی در مورد زندگینامه زرتشت و سروده های وی به نام گاهان و نیز مراسم های آنان مانند گاهنبار، نوروز، مهرگان، تیرگان، سده، گواه گیری و سدره پوشی پرداخته است. بخش دیگر با یک زرتشتی دوزی، چارتاقی، آتش و آتشکده، موبدان، نماز، پوشش های سنتی موبدان و بانوان را به نمایش گذاشته است. در بخش دیگر دخمه، آرامگاه ، مراسم سالگرد در گذشته، خانه های قدیمی و وسایل خانه های قدیمی نشان داده می شود. در قسمت بعدی زیارتگاه پیرهریشت، پیر نارکی، پیر سبز، پیر بانو، پیر نارستانه و ستی پیر به نمایش گذاشته شده است و در قسمت انهتای این موزه نیز آشپزخانه قدیمی به چشم می خورد.

بنیانگذار و بانی

بانی این موزه خانواده شاه جهان گودرز است.

جاذبه های گردشگری مجاور این مکان

آتشکده زرتشتیان در 1 کیلومتری، خانه مرتاض در 2 کیلومتری، برج خاموشان در 14 کیلومتری، عمارت و باغ صدری نمیر در 24 کیلومتری، آب انبار هفت بادگیری عصر آباد در 30 کیلومتری این مکان قرار دارد.

/ ایران / یزد / یزد / جاذبه های یزد / موزه تاریخ و فرهنگ زرتشتیان (مارکار)