قلعه تاریخی رحمت آباد

آدرس:
روستای رحمت آباد
طریقه رفتن:
خودروی شخصی/ پیاده رو
قلعه تاریخی رحمت آباد

محل استقرار

این قلعه در روستای رحمت آباد یزد قرار دارد.

پیشینه

قدمت این قلعه به دوره قاجار و سال 1255 ه.ق. باز می گردد.

سبک معماری

دروازه جنوبی و عمارت اربابی آن که در ضلع جنوبی قرار دارد دارای معماری چشمگیری است و از آجر ساخته شده است. چهار برج نگهبانی در چهار گوشه این قلعه قرار گرفته است که ارتفاعی در حدود 10 متر دارند و دیوار های چینه ای به ارتفاع حدود نه متر قلعه را محصور می کند.

بنیانگذار و بانی

مالک و مسئول این قلعه فردی به نام حاجی ابوالقاسم دشتی بوده است.

اهمیت ملی و جهانی

این قلعه در تاریخ 1255 ه.ق. با شماره 5934 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

جاذبه های گردشگری مجاور این مکان

برج خاموشان در 8 کیلومتری، آتشکده زرتشتیان در 10 کیلومتری، موزه تاریخ و فرهنگ زرتشتیان در 12 کیلومتری این مکان قرار دارد.

/ ایران / یزد / یزد / جاذبه های یزد / قلعه تاریخی رحمت آباد