قلعه اسدان (نیایشگاه ستی پیر)

آدرس:
شمال مریم آباد یزد
طریقه رفتن:
خودروی شخصی/ پیاده رو
قلعه اسدان (نیایشگاه ستی پیر)

محل استقرار

قلعه اسدان در شمال یزد و در منطقه مریم آباد قرار دارد.

پیشینه

به اعتقاد زرتشتیان این مکان پناهگاه مادر شاهزادگان ساسانی است و شامل سه زیارتگاه می شود. در 24 خرداد هر سال برابر با روز اشتاد از ماه خورداد باستانی مراسمی اجرا می گردد. در مورد نام این نیایشگاه که به ستی پیر نیز معروف است می توان گفت که ستی یا مه ستی دختر مهربانو نوه یزدگرد پادشاه ساسانی را از ترس رشمنانی که به دنبال آنها بودند به کیقباد موبد یزد سپرده و برای فرار از دست دشمنخود را در این چاه می اندازد و دشمنان برای پیدا کردن جسد وی در چاه و اطراف آن را می گردند ولی او را نمی یابند. و روایت است كه چون زرتشتیان همیشه به زیارت خراسان می رفتند بخصوص شاهان ساسانی بعد از تاجگذاری پیاده از تیسفون به خراسان برای زیارت آتشكده آذربرزین مهر می رفتند ولی بعد از حمله اعراب و ویرانی تمام مكان متبركه باز هم زرتشتیان به زیارت خراسان می رفتند. در آن زمان یكنفر زرتشتی بقصد مشهد رفته و در آنجا چون آگاه شدند كه وی زرتشتی است و بر خلاف شرع می دانستند كه نمی بایست به زیارت برود از این رو حكم قتل او را برای صبح روز بعد صادر ، شب او را به زندان انداختند . فرد زرتشتی در حالیكه شب تا صبح خیلی ناراحت و به درگاه خداوند دعا می كرد تا اینكه چند دقیقه بخواب میرود و در خواب چند نفر با لباس سفید و سبزمی بیند كه بر سر او ایستادند و به او می گویند ما تمامی با هم یكی هستیم دعایت مستجاب شد چشمت را باز كن و در این مكان مقدس زیارتگاهی بساز. مرد چون چشم باز می كند خود را بر سر جاهی می بیند بلند شده و وحشت زده فكر می كند . چون زرتشتیان درآن زمان اجازه هیچ نوع ساختمانی نداشتند به یكی از مجتهدان بزرگ یزد مراجعه و سرگذشت خود را میگوید . ایشان نیز از مجتهد مشهد در این مورد سوال و چون حقیقت داشته به او اجازه ساختمان می دهند و این مكان را بر سر این چاه بنا می كند كه به ستی پیر و قلعه هستندان مشهور می شود.

اهمیت ملی و جهانی

این قلعه در تاریخ 25 اسفند1379 با شماره 3357 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

جاذبه های گردشگری مجاور این مکان

خانه عرب زاده و دارالحکومه یزد در 3 کیلومتری، زیارتگاه پیرنارکی در 57 کیلومتری و خانه آیت الله خاتمی در 62 کیلومتری این مکان قرار دارد.

/ ایران / یزد / یزد / جاذبه های یزد / قلعه اسدان (نیایشگاه ستی پیر)