حمام ابوالمعالی

آدرس:
خیابان گلسرخ
طریقه رفتن:
خودروی شخصی/ تاکسی
حمام ابوالمعالی

محل استقرار

این حمام در خیابان گلسرخ و در محله فهادان و در داخل برج و باروی شهر قرار دارد.

پیشینه

قدمت این حمام به دوره قاجاریه باز می گردد. این حمام تا 40 سال پیش به عنوان حمام قعال بوده است و در سال 1386 تغییر کاربری داده و در حال حاضر به عنوان رستوران مورد استفاده قرار می گیرد.

سبک معماری

این حمام دارای بخش هایی مانند هشتی، راه پله ورودی،فضای ورودی وحوضچه های متعدد آب گرم و سرد، خزینه، اتاق استراحت، شاه نشین، گرمخانه و ... بوده است.

اهمیت ملی و جهانی

این حمام در تاریخ 4 تیر 1377 با شماره 2047 در فهرست آثارملی به ثبت رسیده است.

جاذبه های گردشگری مجاور این مکان

مسجد جامع کبیر، زندان اسکندر، خانه عرب زاده، خانه لاری ها و بقعه سیدرکن الدین در 1 کیلومتری این مکان قرار دارد.

/ ایران / یزد / یزد / جاذبه های یزد / حمام ابوالمعالی