خانه مرتاض

آدرس:
خیابان ایرانشهر
طریقه رفتن:
خودروی شخصی/ تاکسی
خانه مرتاض

محل استقرار

این خانه در خیابان ایرانشهر، گلچینان و کوچه مرتاضیون قرار دارد.

پیشینه

قدمت این بنا به دوره قاجاریه و زمان سلطنت احمدشاه یا ناصرالدین شاه قاجار باز می گردد و د سال 1374 از طرف این خانواده به دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد اهدا شده است.

سبک معماری

این خانه دارای دو بخش بیرونی و اندرونی است و هر یک از آنها دارای حیاط و ورودی جداگانه می باشد ولی در عین حال به گونه ای بهم مرتبط اند. این دو حیاط به وسیله راهرویی که با چند پیچ از گوشه شرقی حیاط کوچک تا گوشه جنوبی حیاط اصلی امتداد یافته است. مهمترین عنصر حیاط بزرگ ایوان آن است که با بادگیر خود بیش از دیگر عناصر به چشم می خورد. مساحت حیاط اندرونی تقریبا سه برابر مساحت حیاط بیرونی و تالار بزرگ آن از بناهای اطرافش بلندتر است. این تالار در راس حیاط قرار دارد. در این خانه فضاهای مهم تر در محوطه اصلی خانه و فضاهای کم اهمیت بین آنها قرار دارند. دو طبقه بدن کلیه فضاهای این خانه از ویژگی های بارز آن است. حیاط اندرونی آن دارای مقرنس های گچ و کاربندی های گچی بر روی دریچه های طبقه های فوقانی است و در گوشه های حیاط نیز هشتی های منحصر بفردی دیده می شود.

بنیانگذار و بانی

این خانه توسط خاندان مرتاض ها ساخته شده است.

اهمیت ملی و جهانی

این خانه در تاریخ 11 مرداد 1377 با شماره 2085 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

جاذبه های گردشگری مجاور این مکان

خانه رسولیان در چندقدمی، مجموعه امیرچخماق در 1 کیلومتری، زندان اسکندر، موزه سکه و مردم شناسی حیدرزاده و خانه لاری ها در 2 کیلومتری این مکان قرار دارد.

/ ایران / یزد / یزد / جاذبه های یزد / خانه مرتاض