حمام خان

آدرس:
خیابان قیام
طریقه رفتن:
خودروی شخصی/ تاکسی
حمام خان

محل استقرار

این حمام در خیابان قیام و در مجاورت میدان خان و بازارچه کاشیگری قرار دارد.

پیشینه

حمام خان که به گرمخانه نور نیز معروف است در سال 1212 ه.ق. در میدان خان و در کنار مجموعه خان یزد واقع شده است. این بنا امروزه به عنوان چایخانه و رستوران سنتی مورد استفاده قرار می گیرد.

سبک معماری

مسحت این حمام 1170 مترمربع و زیربنای 900 متر مربع دارد و دارای بخش هایی مانندورودی ها، سربینه، گرمخانه و فضاهای مرتبط با آنها و همچنین استخری در مجاورت گرمخانه است. فضای سربینه از دیگر فضا هم مشخص تر است و هم دارای تزئینات فراوانی است . همچنین در اطراف آن سکوهای نشیمن و رختکن و جاکفشی نیز وجود دارد. در بالای این فضا ها نورگیرها و سقف گنبدی وجود دارد. سطوح داخلی سربینه دارای نقاشی هایی بوده امروزه تنها بخشی از آن وجود دارد.

بنیانگذار و بانی

این حمام توسط محمد تقی خان سر سلسله خاندان مشهور به خوانین یزد ساخته شده است.

اهمیت ملی و جهانی

این حمام در مجموعه بازار خان قرار دارد و با این مجموعه در تاریخ 9اردیبهشت 1382 با شماره 8544 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

جاذبه های گردشگری مجاور این مکان

خانه مرتاض یزد ، مجموعه امیر چخماق و آب انبارشش بادگیری در 1 کیلومتری، مسجد جامع کبیر و زندان اسکندر در 2 کیلومتری این مکان قرار دارد.

/ ایران / یزد / یزد / جاذبه های یزد / حمام خان