Grand-Placeمیدان بزرگ بروکسل

آدرس:
Brussels, Brussels 1000, Belgium
Grand-Placeمیدان بزرگ بروکسل

میدان بزرگ بروکسل

یکی از زیباترین میدان های حال حاضر در شهرهای اروپاست که در مرکز بروکسل قرار دارد و بسیاری از مراکز دیدنی و آثار تاریخی بجا مانده از قرن 17 در این منطقه قرار دارد .

/ جهان / بلژیک / بروکسل / جاذبه های بروکسل / Grand Placeمیدان بزرگ بروکسل