زندان اسکندر (مدرسه ضیائیه)

آدرس:
خیابان امام
طریقه رفتن:
خودروی شخصی/ تاکسی
زندان اسکندر (مدرسه ضیائیه)

محل استقرار

این مکان در خیابان امام خمینی و در محله فهادان و در کنار بقعه دوازده امام قرار دارد.

پیشینه

قدمت بنای اولیه این زندان به زمان حمله اسکندر مقدونی برمی گردد که در آن زمان این مکان به عنوان زندان مورد استفاده قرار می گرفت ولی در سال 631 ضیاء الدین حسین رضی آن را تغییر کاربری دادو به مدرسه تبدیل کرد و پسرانش در سال 705 ه.ق. آن را تکمیل شده است.

سبک معماری

شبستان این مدرسه دارای محراب است و رواق هایی در اطراف مدرسه قرار گرفته اند.در حیاط آن چاهی به قطر دو متر وجود دارد که به فضایی سرداب مانند با عمق 5 متر منتهی می شود. در این بنا از تزئینات کاشیکاری هیچ اثری نیست و تنها اثر به جای مانده خشت خام بوده که این بنا را پابرجا نگهداشته است.گنبد آن دارای تزئینات و آرایش گچبری نقاشی با آبرنگ طلائی و لاجوردی بوده که فقط قسمت هایی از آن بر روی گچ سفید باقی مانده است. این مدرسه دارای درگاه بلند و دو مناره مرتفع و باقچه مشجر بوده است.

بنیانگذار و بانی

این بنا توسط ضیاءالدین حسین رضی ساخته شده و توسط پسرانش مجدالدین حسن و شرف الدین علی تکمیل شده است.

اهمیت ملی و جهانی

این جاذبه در تاریخ 23 اسفند 1346 با شماره 770 در فهرست آثار ملی به ثبت رسید.

جاذبه های گردشگری مجاور این مکان

خانه لاری ها و مسجد چهل محراب در چند قدمی، مسجد جامع کبیر، حمام ابوالمعالی در 1 کیلومتری و موزه آب در 2 کیلومتری این مکان قرار دارد.

/ ایران / یزد / یزد / جاذبه های یزد / زندان اسکندر (مدرسه ضیائیه)