برج خاموشان

آدرس:
15 کیلومتری جنوب شرق مشهد
طریقه رفتن:
خودروی شخصی/ پیاده رو
برج خاموشان

محل استقرار

این مکان در 15 کیلومتری جنوب شرق یزد در منطقه صفائیه و کوه دخمه قرار دارد.

پیشینه

برج خاموشان که به دخمه زرتشتیان یا برج سکوت نیز معروف است نوعی آرامگاه ویژه زرتشتیان است. این برج سردابی است که در قدیم زرتستیان مرده های خود را در آن قرار می داند. دخمه بح محلی گفته می شود که زرتشتیان اموات خود را طبق اصول و آیین هایی در آن قرار می داند تا طعمه کرکس شوند. وسط فضای میان تهی دخمه چاهی وجود دارد که استودان نام دارد و استخوان های بجای مانده از اجساد در آن ریخته می شدند. بعدها از اواسط دهه 1310 در تهران، 1320 در کرمان، 1340 در یزد به بعد دخمه تبدیل به آرامگاه شد و به کلی فراموش گردید.

سبک معماری

سطح داخلی برج خاموشان به صورت پهنه مسطح و گردی است که از تخنه سنگ های بزرگی پوشیده شده است و دارای سه بخش زنانه، مردانه و بچگانه است. نوار دایره انتهی دخمهبه مردان اختصاص داشت، نوار میانی به زنان و نوار داخلی به کودکان تخصیص یافته بود و در مرکز این نوارها استودان (استخوان دان) قرار داشت. در ضلع شمالی کوه دخمه نیر چند بنای خشت و گلی، آجری، سنگی قرار دارد که مربوط به دوره صفویان است.

بنیانگذار و بانی

اهمیت ملی و جهانی

این برج در سال 1381 با شماره 6312 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

جاذبه های گردشگری مجاور این مکان

موزه آیینه و روشنایی در 8 کیلومتری، آتشکده یزد در 13 کیلومتری، آب انبار شش بادگیری در 14 کیلومتری، مجموعه امیرچخماق، موزه آب و باغ دولت آباد در 15 کیلومتری این مکان قرار دارد.

/ ایران / یزد / یزد / جاذبه های یزد / برج خاموشان