مسجد جامع کبیر

آدرس:
خیابان امام خمینی
طریقه رفتن:
خودروی شخصی/ تاکسی
مسجد جامع کبیر

محل استقرار

این مسجد در خیابان امام خمینی و در مقابل برج ساعت و انتهای خیابان مسجد جامع قرار دارد.

پیشینه

این مسجد طی صد سال و سه دوره بنا شده است و گویا بنای اصلی آن به دوره ساسانیان باز می گردد که بنابراین در ابتدا آتشکده بوده است و با ورود اسلام به مسجد تغییر کاربری داده است.

سبک معماری

پایه های اصلی مسجد مربوط به دوره ساسانیان و بنای فعلی مسجد به لحاظ معماری مربوط به دو دوره موسوم به آذری است.بنای این گنبد متعلق به دوره ایلخانی و سردر رفیع این مسجد متعلق به زمان شاهرخ و دوره تیموریان است. این بنا به لحاط خوابیدگی گنبد، سردر بلند و همچنین کاشیکاری های زیبا منحصر بفرد است. مسجد فعلی به جای سه مسجدی بنا شده است که در قرون متمادی در کنار یکدیگر ساخته شده اند و در دوره قاجاریه به مسجدی واحد تبدیل شده است. اولین مسجد در زمان حکومت عمرو لیث غفاری با طرح شبستانی ساخته شد. دومین مسجد در نیمه دومقرن پنجم هجری در زمان حکومت علاء الدوله گرشاسب بن علی بن فرامرز از امرایی کاکویی یزد ساخته شد و سومین مسجددر نیمه اول قرن هشتم به همت سید رکن الدین محمد قاضی ساخته شد. معماری بی نظیر ایرانی در گچکاری، شبستان، صحن، کاشیکاری های نفیس و زیبای لاجوردی و مناره های برافراشته جلوه گر است.

بنیانگذار و بانی

این مسجد به دستور گردشاسب از نوادگان علاء الدوله کالنجار ساخته شده است و بنای اصلی مسجد کنونی از آثار سیدرکن الدین محمد قاضی است.

اهمیت ملی و جهانی

این بنا در تاریخ 31 تیر 1313 با شماره 206 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

جاذبه های گردشگری مجاور این مکان

زندان اسکندر، بقعه دوازده امام، موزه آب، مجموعه امیر چخماق، خانه لاری ها و خانه مرتاض در 1 کیلومتری این مکان قرار دارد.

/ ایران / یزد / یزد / جاذبه های یزد / مسجد جامع کبیر