بازار اصفهان

آدرس:
میدان امام
طریقه رفتن:
خودروی شخصی/ تاکسی/ اتوبوس
زمان:
10 الی 17 به جز روزهای تعطیل
بازار اصفهان

محل استقرار

این بازار در میدان نقش جهان قرار دارد و ورودی اصلی آن از طرف سردر قیصریه از داخل میدان می باشد. امتداد بازار بزرگ اصفهان به مسجد جامع اصفهان و سپس به باازار عریان ختم می شود.

پیشینه

قدمت این بازار به دوره سلجوقیان باز می گردد. این بازار را بازار سلطانی نیز مینامند و یکی از باشکوه ترین و بزرگترین بازارهای عصر صفوی می باشد که مرکز داد و ستد انواع کالا ها من جمله پارچه های گرانقیمت و اجناس مختلف بوده است. یکی از بخش های آن بازار قیصریه نام دارد که در اسل 1029 ه.ق. ساخته شده و سردر باشکوه آن از معروفیت خاصی برخوردار است.راسته بازار قیصریه دارای دو طبقه می باشد که طبقه بالای آن برای امور اداری و طبقه پایین آن را مغازه ها و اصناف تشکیل می دادند. از این بازار، بازارهای دیگری نیز منشعب می شوند که عبارتند از: بازار عربان، هارونیه، نیم آورد، گلشن، مخلص، سماورسازها، و مقصود بیک. در طول این شاهراه سرپوشیده عناصر مذهبی دیگری مانند مسجد خیاطها، مسجدنو، مسجد ذوالفقار، مسجد شیشه، مسجد جارچی و ده ها مسجد دیگر نیز قرار داشتند.مراکز فرهنگی مانند مادرس نیز به اعتبار این بازار می افزودند. این مدارس عبارتند از مدرسه کاسه گران، مدرسههارونیه، نیم آوردجده بزرگ و جده کوچک، ملا عبدالله و ....نهاد های اقتصادی دیگری نیز در این بازار قرار دارند که به سرا و تیمچه معروفند. مشهور ترین سراها عبارتند از: سرای اردستانیها سرای خانی، سرای آقا ،سرای پادرخت سوخته، سرای میراسماعیل و .... کاروانسراها نیز از دیگر فضاهای موجود در این بازار بودند.

جاذبه های گردشگری مجا ور این مکان

حمام شیخ بهایی، حمام علیقلی آقا در 1 کیلومتری، مسجد جامع اشترجان در 2 کیلومتری، عصارخانه شاهی، سردر بازار قیصریه و میدان امام در 3 کیلومتری اینمکان قرار دارد.

/ ایران / اصفهان / اصفهان / جاذبه های اصفهان / ���������� ������������