تالار اشرف

آدرس:
خیابان گلدسته
طریقه رفتن:
خودروی شخصی/ تاکسی/ اتوبوس
تالار اشرف

محل استقرار

این تالار در خیابان گلدسته در غرب خیابان استانداری و در محدوده باغ استانداری اصقهان قرار دارد.

پیشینه

این عمارت باقیمانده کاخ های دوره صفوی است که در منطقه دولتخانه در کنار قصرهای دیگر مانند تالار سرپوشیده، کاخ هشت بهشت، کاخ پشت مطبخ، رکیب خانه و تالار تیموری مجموعه ای از کاخ های باشکوه آن زمان را تشکیل می داده است. به عبارت دیگر جهت سکونت پادشاه و حرم سلطنتی استفاده می شده است. قدمت این کاخ به زمان شاه عباس دوم و شاه سلیمان بازمی گردد. با توجه به تحقیقات انجام یافته درباره وجه تسمیه نام تالار اشرف می توان گفت که این نام به خاطر استفاده زیاد از ورقه طلا در تزئینات این بنا بوده است. در حال حاضر تالار اشرف یکی از بناهای استانداری است که از سال 1383 تاکنون اداره تشریفات و امور بین الملل استانداری اصفهان در آن قرار دارد.

سبک معماری

این بنا تقریبا از چوب بست ساخته شده است و بام آن مسطح و بر پایه های بلند ضخیم پوشیده از طلا نهاده شده است. سقف آن با قطعات چوب متصل به هم تزئین شده استو در بخش های مختلف آن نظیر بقیه قسمت ها برق طلا می درخشد. در جنگ جهانی اول به دلیل کاربری نظامی آن تزئینات و گچبری های آن زیر اندودی از گچ پنهان شد.80 سال پیش ساختمانهای چپ و راست تالار را که فشارهای طاق های آن را خنثی می کردبه دلایل نامعلومی تخریب کردند و بنا در وضعیت نامناسبی قرار گرفت. ضربی های جانبی آن شکاف برداشتند و گنبد مرکزی تالار در شرف ریزش قرار گرفت که اداره باستان شناسی وقت از این امر جلوگیری به عمل آورد. در این تالار از تزئیناتی مانند گچبری با نقوش هندسی و گل و بته، لایه چینی با نقوش گیاهی، طلاکاری، تنگ بری، قطاربندی و در سردر ورودی آن با آجرهای گره چینی به صورت برجسته کار شده است.

بنیانگذار و بانی

این تالار به دستور شاه عباس دوم ساخته شده است.

اهمیت ملی و جهانی

این اثر در تاریخ 15 دی 1310 با شماره 106 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

جاذبه های گردشگری مجاور این مکان

کاخ چهلستون در چندقدمی، موزه هنرهای تزئینی در 1 کیلومتری، کاخ هشت بهشت، تالار تیموری(موزه تاریخ طبیعی) در 2 کیلومتری، میدان امام در 3 کیلومتری و باغ گلها در 6 کیلومتری این مکان قرار دارد.