منطقه جردن آمستردام The Jordaan

آدرس:
Amsterdam, The Netherlands
منطقه جردن آمستردام The Jordaan

منطقه جردن آمستردام

منطقه ای قدیمی در آمستردام که به کانال غربی این شهر منتهی میشود . یکی از گرانترین مناطق آمستردام است که بسیاری از موزه ها و گالری های هنری در آنجا واقع شده .

/ جهان / هلند / آمستردام / جاذبه های آمستردام / منطقه جردن آمستردام The Jordaan