کلیسای مریم مقدس اصفهان

آدرس:
خیابان نظر شرقی
طریقه رفتن:
خودروی شخصی/ تاکسی/ اتوبوس
کلیسای مریم مقدس اصفهان

محل استقرار

این کلیسا در محله جلفا و خیابان نظر شرقی و در میدان بزرگ قرار دارد.

پیشینه

این کلیسا دومین کلیسای شهر اصفهان است که در سال 1613 میلادی ساخته شده است و به عبارتی قدمت آن به دوره صفویه می رسد.

سبک معماری

اولین ساختمان این کلیسا در سال 1610 ساخته می شودو در سال 1613 تکمیل می شود.در سال 1666 به نقاشی مزین می شود و در سال های 1651و 1666به ندریج کاشی های آن نصب می شود. این کلیسا فاقد ستون است. بر دیوارهای نمازخانه نقاشی های بسایر زیبایی نقش بسته اند و دو تابلوی رنگ روغن روی بوم وجود دارد که متعلق به 300 سال پیش است. این کلیسا تا سال 1848 به جای ناقوس تخته ای داشت که از آن استفاده می شد و لی در همان سال کشیش بارسق گالستانیان به هنگام بازگشت از هند با خود ناقوسی به همراه آورد.این کلیسا بعد از کلیسای وانک محوطه بزرگی دارد و دارای دو ورودی در شرق و غرب کلیسا دارد که در غربی آن بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.

بنیانگذار و بانی

این کلیسا توسط یکی از تاجران آن زمان به نام خواجه آودیک ساخته شده است.

اهمیت ملی و جهانی

این کلیسا در تاریخ 17 اسفند 1381 با شماره 7647 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

جاذبه های گردشگری مجاور این مکان

کلیسای وانک در 1 کیلومتری، سی و سه پل در 2 کیلومتری، کاخ هشت بهشت و مدرسه چهارباغ در 3 کیلومتری، پل خواجو و عمارت عالی قاپو در 4 کیلومتری این مکان قرار دارد.

/ ایران / اصفهان / اصفهان / جاذبه های اصفهان / کلیسای مریم مقدس اصفهان