باغ سلطنتی هارن هازن Royal Gardens of Herrenhausen

آدرس:
Herrenhauser Strasse 4, Hannover, Lower Saxony, Germany
باغ سلطنتی هارن هازن Royal Gardens of Herrenhausen

باغ سلطنتی هارن هازن

این باغ سلطنتی در منطقه هارن هازن هانوفر واقع شده . در داخل محوطه کاخی قرار دارد که مقر سلطنتی پادشاهان هانوفر بوده .

/ جهان / آلمان / هانوفِر / جاذبه های هانوفِر / باغ سلطنتی هارن هازن Royal Gardens of Herrenhausen