میدان امام (نقش جهان)

آدرس:
خیابان سپه، میدان امام
طریقه رفتن:
خودروی شخصی/ تاکسی/ اتوبوس
میدان امام (نقش جهان)

محل استقرار

این میدان از طرف میدان امام حسین و خیابان سپه قابل دسترسی است.

پیشینه

قبل از انتخاب اصفهان به پایتختی در این میدان باغ بزرگی به نام نقش جهان قرار داشت که محل استقرار ساختمان های دولتی و کاخ فرمانروایان تیموری و آق قویونلوها بود. وسط این باغ درب کوشک نام داشت که در ضلع غربی میدان نقش جهان امروزی و در محل ساخت عمارت عالی قاپو قرار دارد. میدان کوشک در زمان سلجوقیانمحل اعدام محکومان و برگزاری برخی از آیین های رسمی مانند اعیاد و جشن ها بود. منابع بسیاری شکل فعلی میدان نقش جهام را متعلق به دوره شاه عباس اول دانسته اند. احتمالا پلان این میدان برگرفته از میدان حسن پادشاه تبریز باشد.

سبک معماری

این میدان از میادین تاریخ و زیبای ایران می باشد یه به شکل مستطیل است و دارای 507 متر درازا و 158 متر پهنا می باشد و همانند زنجیری چهار اثر تاریخی را به هم پیوند می دهد که بناها عبارتند از: مسجد شیخ لطف الله، مسجد امام، سردرقیصریه و بازار اصفهان و کاخ عالی قاپو. استاد محمدرضا و استاد علی اکبر اصفهانی معمارانی هستند که میدان را طراحی و آن را به شکل امروزی بنا نهاده اند.

بنیانگذار و بانی

شاه عباس اول بنیانگذار این میدان به شکل امروزی می باشد.

اهمیت ملی و جهانی

این میدان در تاریخ 8 بهمن 1313 با شماره 107 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است و نیز در اردیبهشت 1358 و جزو نخستین آثار ایرانی میراث جهانی یونسکو به ثبت جهانی رسیده است.

جاذبه های گردشگری مجاور این مکان

مسجد شیخ لطف الله در چند قدمی، عصارخانه شاهی و آرامگاه خواجه نظام الملک در 2 کیلومتری، عمارت عالی قاپو، موزه هنر های تزئینی و کاخ چهلستون در 3 کیلومتری این مکان قرار دارد.

/ ایران / اصفهان / اصفهان / جاذبه های اصفهان / ���������� �������� (������ ��������)