دره تندیس ها

آدرس:
8 کیلومتری جنگل های حرا
طریقه رفتن:
خودروی شخصی/ تاکسی/ پیاده رو
دره تندیس ها

محل استقرار

این دره در جنوب جنگل های حرا قرار دارد

پیشینه

دره تندیس ها یکی دیگر از سایت های ژئوپارک قشم می باشد پوششی از ترک های گلی دارد. ترک گلی یک ساخت رسوبی است که در مباحث رسوب شناسی به آن پرداخته می شود.این مکان زمانی به بام قشم متصل بوده است. بالا آمدگی تدریجی جزیره موجب عقب رفتگی ساحل و گسترش مساحت خشکی شده است که اکنون به دره تندیس ها مشهور است و اینجا یکی از بخش هایی است که پس از بیرون آمدن از زیر آب دچار فرسایش ساحلی و تخریب گسترده و چشمگیری شده است. در این دره از سنگ به وسیله فرسایش تندیس هایی تراشیده شده است که چشم اندازی زیبا را در جزیره به وجود آورده است .

جاذبه های گردشگری مجاور این مکان

ژئوپارک جزیره قشم در 6 کیلومتری، جنگل حرا در 8 کیلومتری، بام قشم در 9 کیلومتری، کاسه سلخ در 16 کیلومتری، تنگه چاهکوه در 22 کیلومتری و تنگه عالی محمد در 22 کیلومتری این مکان قرار دارد .

/ ایران / هرمزگان / قشم / جاذبه های قشم / دره تندیس ها