بام قشم

آدرس:
غرب جزیره قشم
طریقه رفتن:
خودروی شخصی/ تاکسی
بام قشم

محل استقرار

بام قشم در غرب این جزیره و در حد فاصل شمال و جنوب جزیره بین دو روستای بندر سلخ و روستای طبل قرار دارد.

پیشینه

محموطه بام قشم قدیمی ترین استقرارگاه بشر در جزایر خلیج فارس محسوب می شود. کشف ابزارها و اشیاء در این بام وجود نئاندرتال ها در دوره پارینه سنگی میانی در جزیره قشم را تقویت کرد و استنباط استقرارگاه بشر در جزیره قشم مربوط به عصر آهن با حدود 750 سال قبل از میلاد را تا 150 هزار سال افزایش داد. انسانهای نئاندرتال نیز در حدود 200 هزار سال پیش موفق به مهاجرت از قاره آفریقا به قسمت های مختلف آسیا شدند و در آن زمان تنگه هرمز به صورت سرزمینی خشک به عنوان یکی از مهمترین گذرگاه های مسیر مهاجرت انسان های اولیه در پژوهش های باستان شناسی مورد توجه قرار گرفته است. بخش های مرتفع عمدتا از سنگ آهک سخت که شامل پوسته های صدف فراوان است تشکیل شده و در دامنه ها می توان به سطح فلات دسترسی پیدا کرد.

آثار و بقایای موجود

آثاری از دیوارهای قدیمی بسیار منظم، محوطه های زندگی، قطعات سنگی پرداخت شده، چند فضای بسته نسبتا سالم شبیه به آغل حیوانات یا انبار و ساختاری شبیه زهکشی یا فاضلاب در این ویرانه ها دیده می شوند. همچنین قطعاتی از سفال و خشت پخته که احتمالا مربوط به دوران اسلامی است در میان ویرانه ها یافت می شود. تیم باستان شناسی سازمان میراث فرهنگی قشم طی فعالیت میدانی خود ابزارهای سنگی شامل سنگ مادر، ساطور، سنگ های مادر دیسکی شکل، تراشه های لوا لوا، سوراخ کننده و مواردی دیگر را کشف کرده است. ابزارهای کشف شده در این بام نشان می دهد که انسان های اولیه از این ابزار در زمینه شکار و تکه کردن گوشت حیوانات، کندن پوست آنها و یا کندن ریشه گیاهان استفاده می کردند. عمر اشیاء یافت شده به دوره اواخر پارینه سنگی قدیم و پارینه سنگی میانی در دوره زمانی بیش از 150 هزار سال پیش می باشد. در بام قشم آثار یک آب انبار سنتی نیز دیده می شود که برای جمع آوری و نگهداری آب باران وجود داردو در بخشی از آن نیز انبوه درختان تنومند دیده می شود.

جاذبه های گردشگری مجاور این مکان

کاسه سلخ در 6 کیلومتری، جنگل حرا در 7 کیلومتری، دره تندیس ها در 9 کیلومتری، ژئوپارک در 12 کیلومتری و سد تاریخی گوران در 16 کیلومتری این مکان قرار دارد.