سد تاریخی گوران

آدرس:
78 کیلومتری قشم
طریقه رفتن:
خودروی شخصی/ تاکسی
سد تاریخی گوران

محل استقرار

این سد در 78 کیلومتری قشم در روستای گوران از توابع بخش شهاب شهرستان قشم قرار دارد. این روستا در منتهی الیه غربی جنگل حرا قرار دارد.

پیشینه

آثار و شواهد به دست آمده از پی نخستین این سدنشان می دهد که قدمت آن به دوره هخامنشیان و تاج آن به دوره ساسانیان باز می گردد. نام این سد از واژه گبران گرفته شده است که احتمالا محل سکونت زرتشتیان بوده است. ولی سد گوران در کل مربوط به دوره پهلوی است.

اهمیت ملی و جهانی

این سد در تاریخ 25 اسفند 1379 با شماره 3057 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

جاذبه های گردشگری مجاور این مکان

ژئوپارک قشم در 6 کیلومتری، دره تندیس ها در 11 کیلومتری، تنگه چاهکوه در 12 کیلومتری، تنگه عالی محمد در 12 کیلومتری، قلعه پرتغالی ها در 44 کیلومتری و دشت بوخو در 45 کیلومتری این مکان قرار دارد.

/ ایران / هرمزگان / قشم / جاذبه های قشم / سد تاریخی گوران