پارک کروکودیل ها

آدرس:
مجاورت شهر سوزا
طریقه رفتن:
خودروی شخصی/ تاکسی
قیمت ها :
بلیط بزرگسالان 7000 تومان و کودکان 5000 تومان است
پارک کروکودیل ها

محل استقرار

این پارک در نزدیکی شهر سوزا مرکز بخش شهاب از توابع شهرستان قشم است.

پیشینه

پارک کروکودیل ها با 8 سر کروکودیل در سال 90 در مزرعه ای به مساحت 21 هزار متر مربع فعالیت خود را شروع کرد.

درباره این پارک

این پارک از نظر نوع حیواناتی که در آن زندگی می کنند در نوع خود در ایران منحصر بفرد است و تنها پارک کروکودیل در ایران و اولین پارک کروکودیل خاورمیانه است. اکنون 50 سر کروکودیل 1 تا 25 سال در این مجموعه دا حال تکثیر و پرورش هستند. این پارک دارای مزرعه ای برای تکثیر و پروش کروکودیل ها است که در جزیره هنگام قرار دارد.

بنیانگذار و بانی

این پارک حاصل تلاش زن وشوهری به نام های مژگان روستایی و بهروز سالاروند است که به قشم مهاجرت کرده و پارک کروکودیل ها و مزرعه کروکودیل ها را با نام نوپک در جزیره هنگام راه اندازی کردند. گونه های جانوری دیگری نیز در این پارک موجودند که عبارتند از میمون، خارپشت، کرکس بومی قشم، مار بوآ، خرگوش، بز تالی.

گونه های جانوری

کروکودیل پروسوس موسوم به آب شور که بهترین نوع کروکودیل پرورشی در جهان است در این پارک نگهداری و تکثیر می شود.

جاذبه های گردشگری مجاور این مکان

دره ستاره ها در 17 کیلومتری، تم سینیتی در 20 کیلومتری، گورستان تاریخی روستای تم سینیتی، قلعه خمیر در 82 کیلومتری، منطقه گردشگری فربوری در 260 کیلومتری این مکان قرار دارد.

/ ایران / هرمزگان / قشم / جاذبه های قشم / پارک کروکودیل ها