منطقه هنری 798 - 798 Art Zone

آدرس:
NO. 4 Jiuxianqiao Road, Beijing 100015
تلفن:
010-59789798
وب سایت:
http://798art.org/
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی عمومی
منطقه هنری 798 - 798 Art Zone

منطقه هنری 798 - 798 Art Zone:

بلوک هنر دشنزی (Dashanzi) که به نام منطقه هنر 798 نیز شناخته می شود، جامعه ای هنری است که در یک منطقه قدیمی صنعتی در شمال شرق پکن پایه گذاری شده است.این اجتماع هنری در اوایل دهه 2000 میلادی و زمانی شکل گرفت که هنرمندان جوان چینی، به دنبال فضای استودیوی ارزان و خارج از تسلط دولت بودند. بنابراین این جوانان به یک مجموعه متروکه ساخت لوازم الکترونیکی نظامی در حاشیه پکن که به نام کارخانه 798 شناخته می شد رفتند.این منطقه به خاطر نمایش هنر معاصر رادیکال چین معروف شده است. در سال 2004 اولین جشنواره بین المللی هنر دشنزی در این منطقه برگزار شد و این منطقه را بر روی نقشه بین المللی هنر قرارداد. در سال های اخیر این منطقه سرمایه گذاری عظیم ملی و بین المللی را به خود جذب کرده است و امروزه در کارخانه 798 پنجاه گالری هنری تجاری و همچنین مرکز غیرانتفاعی برای هنر معاصر به چشم می خورد.

/ جهان / چین / پکن / جاذبه های پکن / منطقه هنری 798 798 Art Zone