میدان سینوریای فلورانس Piazza della Signoria

آدرس:
Piazza della Signoria, 50123, Florence, Italy
میدان سینوریای فلورانس Piazza della Signoria

میدان سینوریای فلورانس

یکی از میادین مهم در شهر فلورانس است که اکثر جاذبه های توریستی در این نقطه قرار دارد .

/ جهان / ایتالیا / فلورانس / جاذبه های فلورانس / میدان سینوریای فلورانس Piazza della Signoria