هارونیه طوس

آدرس:
25 کیلومتری شمال غربی مشهد
طریقه رفتن:
خودروی شخصی/ تاکسی
هارونیه طوس

محل استقرار

هارونیه در 25 کیلومتری شمال غربی مشهد در حاشیه غربی جاده مشهد به طوس و در قلب دشت طوس واقع شده است.

پیشینه

عوام به دلیل شباهت اسمی این بنا، آن را به هارون الرشید نسبت می دهند اما در اصل چنین نیس چراکه وی در سال 193 ه.ق. در میانه سفرش به ترکستان بیمار شده و در سناباد توس درگذشت و مجالی برای ساخت چنین بنایی نیافت. درباره تاریخ و قدمت این بنا نظرات مختلفی وجود دارد و قدمت آن را به حدود قرن هشتم و هفتم ه.ق. و حتی پیش تر از آن نیز نسبت می دهند. در مورد کاربری آن نیز احتمالاتی بیش وجود ندارد چراکه برخی آن را خنقاه و محل تدریس امام محمد غزالی می دانند که قبل از حمله مغول ساخته شده است. برخی نیز این بنا را زندان هارونیه می دانند.

سبک معماری

این بنا یک سازه آجری است و هیچگونه کاشیکاری تزئینی در آن صورت نگرفته است. این بنا دارای پلانی مربع شکل با اضلاع نابرابر و آن هم به دلیلوجود قناسی نابرابر است. ارتفاع از کف 26 متر، ارتفاع ایوان 21 متر و ارتفاع گنبد کوچک قسمت شمالی 11متر است. همچنین دارای یک در ورودی با سردر عظیمی بدون تزئینات کاشی و تماما آجری است. در چهارگوشه این بنا پلکان مارپیچ و سه اتاق فرعی هم در ضلع شمالی وجود دارد. درون گنبد بسیار ساده است و در رواق وسطی پشت ضلع شمالی گنبدخانه مقرنس کاری های مربوط به دوره تیموری به چشم می خورد. تمامی تزئینات داخلی بنا از بین رفته اند و آنچه که امروزه به عنوان تزئین در این بنا دیده می شود مربوط به عملیات مرمتی و احیا می باشد.

جاذبه های گردشگری مجاور این مکان

آرامگاه و موزه فردوسی در 2 کیلومتری ، شاندیز در 25 کیلومتری، پارک وکیل آباد در 28 کیلومتری این مکان قرار دارد.