کلیسای سنت ایگنوزیا رم Church of Sant'Ignazio di Loyola

آدرس:
Piazza Sant'Ignazio, 00186 Rome, Italy
تلفن:
0039066794406
کلیسای سنت ایگنوزیا رم Church of Sant'Ignazio di Loyola

کلیسای سنت ایگنوزیا رم

یک کلیسای کاتولیک در قلب رم است که بین سالهای 1625 تا 1650 ساخته شده .

/ جهان / ایتالیا / رم / جاذبه های رم / کلیسای سنت ایگنوزیا رم Church of Sant'Ignazio di Loyola